Pachamama Layku Markachiri Layku Taripaña Amtawi (AIMARA)

Gestión socioambiental satawa Pachamama layku markachiri layku lurawinaka apnaqañaxa, pachamama layku taripaña ch’amanchañataki, Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa) uta thurinchañataki, ukhamatha Perú markasa sartayañataki.

Autor: OEFA